Juridisch adviseur en coördinator vergunningen & procedures

Functie omschrijving

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp’ er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

Opdrachtgever

Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.

Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Functie

De juridisch adviseur is verantwoordelijk voor gedegen juridisch advies op verschillende deelaspecten van complexe gebiedsontwikkelingsprojecten, zoals de ontwikkeling van de nieuwe wijk de Krijgsman en het Bredius-terrein bij Muiden. Het gaat daarbij onder andere om:

 • Het adviseren over te volgen (vergunnings)procedures voor (tijdelijke) ontwikkelingen binnen diverse ontwikkelprojecten in Muiden.
 • Het zelf opstellen en indienen van diverse vergunningaanvragen en afstemmen met vergunningsverleners ter bespoediging van de tijdige vergunningverlening.
 • Het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen ten behoeve van omgevingsvergunningen waarmee van het bestemmingsplan wordt afgeweken.
 • Het adviseren over het tijdig uitvragen van benodigde onderzoeken.
 • Het adviseren over juridische vraagstukken die zich voordoen m.b.t. de met ontwikkelaars gemaakte privaatrechtelijke afspraken.
 • Het afhandelen van aan de projecten gerelateerde procedures op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur / Wet Open Overheid waaronder het beheren en samenstellen van de dossiers en voorbereiden van de bestuurlijke besluitvorming
 • Het vertegenwoordigen van de gemeentelijke bestuursorganen in de aan de projecten gerelateerde bezwaar- en beroepzaken.
 • Het verzorgen van het contractbeheer van de door de werkgroep ingeschakelde opdrachtnemers / externe adviseurs en het begeleiden van de werkzaamheden.
 • Het assisteren en adviseren van de projectmanager bij voorkomende juridische aangelegenheden.
 • Het in afstemming met de afdeling Inkoop van de gemeente opzetten en doorlopen van aanbestedingsprocedures en het daarmee bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen zoals op het gebied van duurzaamheid en communicatie en participatie.
 • Het deelnemen aan regulier overleg met projectontwikkelaars, het verzorgen van de agenda en verslaglegging hiervoor.
 • Het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming binnen de gemeente waaronder het opstellen van de daarvoor noodzakelijke stukken.

Daarnaast is het mogelijk dat de juridisch adviseur gedurende de looptijd van de opdracht wordt ingezet op andere projecten waar zijn (m/v) specifieke deskundigheid op dat moment nodig is.

Functie eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau op het gebied van het ruimtelijke recht/omgevingsrecht;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de gevraagde juridische werkzaamheden binnen de context van complexe ruimtelijke projecten.
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar met het adviseren over en coördineren van vergunningen en procedures ten behoeve van complexe ruimtelijke ontwikkelprojecten (40 punten);
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met algemene bestuursrechtelijke werkzaamheden waaronder Wob/Woo-procedures en bezwaar- en beroepsprocedures (20 punten);
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met aanbestedingstrajecten ten behoeve van voor projecten benodigde werken en diensten en het adviseren over de opzet van de gunningscriteria ten behoeve van sturing op beste prijs kwaliteitverhouding (20 punten);
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met publiek private samenwerking op gebiedsontwikkelingsprojecten (10 punten);
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen ten behoeve van omgevingsvergunningen waarmee van het bestemmingsplan wordt afgeweken (10 punten).

Extra info

Duur:12 maanden

Opties verlenging:3 maal 6 maand(en)

Uren per week:16 uur

Inlichtingen

Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 18 november 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 21 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Ivan Sen. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. ProZZPect is bereikbaar op telefoonnummer 035-1234567.

Solliciteren

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 23 november 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp’ er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

Neem contact met ons op

Nog “geen” zelfstandige? Misschien past detacheren dan bij jou?

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX (max 20 MB)
GIF, PNG, JPEG (max 20 MB)

Contactgegevens


CAPTCHA code