Projectmanager maatschappelijke voorzieningen

Functie omschrijving

Als Projectmanager Maatschappelijke Voorzieningen Stadsdelen zorg je er voor dat het voorzieningenaanbod (accommodaties) en de kwaliteit daarvan aansluit op de sociale opgave van de gebieden. Dit doe je door de sociale opgave te vertalen naar de fysieke opgave en deze met elkaar te matchen. Je werkt in een team samen met de assetmanager maatschappelijke basisvoorzieningen die voor de functionele aansturing zorgt. De programmamanager sociaal is formeel opdrachtgever. Met de directies Vastgoed en Maatschappelijke Voorzieningen heeft het stadsdeel nauw contact. Afstemming en besluitvorming vindt plaats in een maandelijks kernteam.

Opdrachtgever

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheerbestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Stadsdeel Nieuw-West is een van de 7 stadsdelen van de gemeente Amsterdam, ook wel het “groene stadsdeel” genoemd. De gebiedspool is één van de organisatieonderdelen van het stadsdeel. De gebiedspool Nieuw-West levert expertise en menskracht voor de uitvoering van gebiedsplannen, uitvoeringsplannen, programma’s en projecten in het stadsdeel. Primair in opdracht van gebiedsmanagers, secundair in opdracht van stadsdeelmanagers uitvoering en van de stadsdeelmanager staf. De gebiedspool is een flexibele, innovatieve, hands-on afdeling waar uitwisseling van kennis en mensen tussen stadsdeel en directies mogelijk wordt gemaakt. De focus ligt op menskracht beschikbaar houden en/of krijgen om te werken aan opgaven en bij te dragen aan resultaten in gebieds- en uitvoeringsteams en in project- en gebiedsoverstijgende programmateams. Binnen de Gebiedspool werken Programmamanagers die de opdrachten op gebied van fysieke en sociale projecten vorm geven.Werklocatie:Plein 40-45, 1, 1064SW, AMSTERDAM

Functie

De kern van je werkzaamheden bestaat uit het leiden van een proces dat leidt tot de realisatie van een maatschappelijke voorziening in het stadsdeel (buurtkamer; jongerencentrum of huis van de wijk); Hiertoe behoren onder meer de volgende taken: het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken; het schriftelijk onderbouwen van nut en noodzaak; de voorbereiding van een programma van eisen; het overleg met maatschappelijke partners en betrokken collega’s van de gemeente Amsterdam, de voorbereiding van een maatschappelijke aanbesteding gericht op de keuze van de toekomstige exploitant. Het betreft in het bijzonder de voorbereidingen met betrekking tot de huis van de wijk Sloterdijken, buurtkamer Podium Lelylaan, buurkamer Social Garden en verschillende maatschappelijke basisvoorzieningen in Osdorp.

Functie eisen

  • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
  • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een hbo/wo opleiding.
  • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met projectmanagement op het snijvlak fysiek/sociaal.
  • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met adviseren en kan goed schakelen tussen tactisch-strategisch niveau.
  • De aangeboden kandidaat kennis van maatschappelijke aanbestedingstrajecten en co-creatieprocessen.
  • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met vergelijkbare werkzaamheden in de gemeente Amsterdam.

Extra info

  • Werklocatie:Plein 40-45, 1, 1064SW, AMSTERDAM
  • Aantal fte: 1
  • Aantal uren per week: 28 – 32
  • Optioneel tot verlenging: Ja

Inlichtingen

Petro Sen +31633761102

Solliciteren

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp’ er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

Neem contact met ons op

Nog “geen” zelfstandige? Misschien past detacheren dan bij jou?

Persoonsgegevens

Contactgegevens


CAPTCHA code